Znajdź artykuł

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanation

Klasyfikacja (kod CN) Opis towarów 3924 90 00 Produkt jest okrągłą, formowaną miską z tworzywa sztucznego. Jego średnica wynosi w przybliżeniu 18,5 cm i wysokość w przybliżeniu 7 cm. Pojemność miski wynosi w przybliżeniu 700 ml. Miska jest naczyniem na karmę, do karmienia zwierząt domowych (na przykład psów). Uzasadnienie Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 3924 i 3924 90 00. Pozycja 3924 obejmuje szeroki zakres artykułów gospodarstwa domowego i nie wyklucza artykułów nieprzeznaczonych do użycia przez ludzi. Biorąc pod uwagę jej obiektywne cechy, miska na karmę dla zwierząt domowych uważana jest za artykuł gospodarstwa domowego objęty pozycją 3924. Klasyfikacja W związku z tym produkt ten należy klasyfikować do kodu CN 3924 90 00 jako pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły higieniczne lub toaletowe, z tworzyw sztucznych. Podstawa prawna PL 4.03.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 62/1     [...]
4/2014 str. 165

Kup aby przeczytać całość