Wyjaśnienia taryfowe – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wyjaśnienia taryfowe

np.1. W Biuletynie Urzędowym GUC Nr 12, poz. 63 opublikowano Komunikat Nr 75 Prezesa Głównego urzędu Ceł z dnia 21 listopada 1996 r. (DTC-I-500A-136/96/4672/AB) w sprawie ujednolicenia klasyfikacji taryfowej wybranych towarów. [...]
4/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość