Znajdź artykuł

Wyjaśnienia taryfowe

2 strony – 3990 znaki np. 8527 13 99 - urządzenie odbiorcze do radiofonii Przenośne, zasilane baterią, urządzenie odbiorcze do radiofonii, połączone w tej samej obudowie z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku. Zawiera ono następujące elementy: - pamięć flash, - mikroprocesor w postaci układów scalonych(„chipów”), - system elektroniczny, włączając wzmacniacz częstotliwości akustycznych, [...]
4/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość