Znajdź artykuł

Wyjaśnienia taryfowe

8525 30 90 - Dziecięca kamera telewizyjna                Zestaw pakowany do sprzedaży detalicznej zawierający: kamerę telewizyjną w obudowie w postaci cegły z tworzywa sztucznego, zestaw utworzony z cegieł i części do łączenia z tworzywa sztucznego, oraz CD-ROM.                Kamera nie może przechowywać obrazów, ale przekazuje je do maszyny do automatycznego przetwarzania danych poprzez kabel USB. Zestaw cegieł i części do łączenia jest wykorzystywany  do zbudowania trójnogu. CD-ROM zawiera nagrane programy, dane, pliki wizyjne i dźwiękowe. Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1, 3b, i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej [...]
11/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość