Znajdź artykuł

Wyjaśnienia taryfowe

 Ciecz może być używana jako olej smarowy. Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych zasad 1 i 6 wykładni nomenklatury Scalonej, dodatkowe uwagi 1d) i 1e) do rozdziału 27, oraz treść kodów CN 2710, 2710 19 i 2710 19 41.Zgodnie z definicją w dodatkowej uwadze  1d) do rozdziału 27, „oleje ciężkie” obejmują oleje i ciecze, zgodnie z definicją w dodatkowej uwadze 1e) do rozdziału 27 termin „oleje napędowe do silników” obejmuje również oleje i ciecze.[...]
9/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość