Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie szkołą przyszłych celników? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie szkołą przyszłych celników?

W Polsce, a z pewnością, w Warszawie, funkcjonuje kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt niepaństwowych szkół wyższych , które specjalizują się w sprawach celnych. Specjalizacja ta jest różnie nazywana: obsługa celna, prawo celne, polityka celna itp. Występuje też na różnym poziomie kształcenia – od licencjatu, po studia magisterskie , a także w ramach studiów podyplomowych. Różny jest także zakres przedmiotów celnych i okołocelnych wykładanych na tych uczelniach, jak też strategiczne podejście władz poszczególnych szkół do wagi tego kierunku (specjalności) i związanej z tym perspektywy jego rozwoju. Ma to znaczenie merytoryczne dla studentów, ale też zawodowe dla absolwentów ( chodzi tu głównie o możliwość otrzymania pracy - i to nie tylko w służbie celnej lub instytucjach celnych, ale głównie w tzw. biznesie: w firmach prywatnych zajmujących się importem lub usługami, firmach transportowych itd. ). [...]

Kup aby przeczytać całość