Znajdź artykuł

Wyższa Szkoła Celna na starcie

W pierwszych dniach lutego 2001 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej została utworzona Wyższa Szkoła Celna, jako jedyna w kraju uczelnia o tej specjalności. Jej lokalizacja w Warszawie, gdzie funkcjonują dwa urzędy celne, sześć oddziałów celnych oraz liczne agencje i składy celne stwarza szansę na pozyskanie do współpracy najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Ponadto prężne środowisko naukowe, zajmujące się instytucjonalnie problematyką integracji europejskiej oraz wymianą towarową z zagranicą może, obok wsparcia dydaktycznego, ułatwić dotarcie do najnowszych opracowań i publikacji związanych z profilem studiów. Zapewne te przesłanki oraz przyjęte rozwiązania organizacyjno-programowe, korzystnie ocenione przez Departament Ceł Ministerstwa Finansów, ułatwiły Ministrowi Edukacji Narodowej podjęcie decyzji o utworzeniu szkoły, w tak istotnej dla gospodarki kraju specjalności. [...]
2/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość