Znajdź artykuł

Wybrane przepisy dotyczące administrowania Obrotem towarowym z zagranicą (Stan prawny na 31 marca 2003 r.)

Przepisy wykonawcze1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego. (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 10 i Nr 43, poz. 407).2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej. (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1562) – obowiązuje do 12 maja 2003 r.3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania antydumpingowego. (Dz. U. z 2002 r. Nr 204, poz. 1724).Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. nr 157, poz. 1028) obowiązującej do 25 listopada 2001 r. [...]
4/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość