Znajdź artykuł

Wybrane problemy podatku akcyzowego – zalety i wady wprowadzonych zmian

Ustawa z dnia 8 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym z dniem 1 marca 2009 r. uchyliła dotychczas obowiązującą ustawę z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym . Tak szybkie przygotowanie całkowicie nowej ustawy o podatku akcyzowym zostało podyktowane potrzebą dostosowania obowiązujących przepisów do wymogów prawa wspólnotowego oraz zmianą nie do końca przejrzystych rozwiązań zastosowanych w ustawie o podatku akcyzowym z 2004 r. (wiele artykułów budziło wątpliwości zarówno pod kątem praktycznym jak i prawnym) . [...]
4/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość