Znajdź artykuł

Wybrane praktyczne problemy opodatkowania akcyzą samochodów osobowych

3 strony – 10 400 znaki Obrót używanymi, nie zarejestrowanymi samochodami osobowymi nadal powoduje wiele wątpliwości interpretacyjnych co do konsekwencji w zakresie podatku akcyzowego. Podatnicy sprowadzając samochody osobowe ze Stanów Zjednoczonych często dokonują formalności celnych oraz uiszczają cło i VAT w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej a następnie przywożą do Polski, czyli następuje nabycie wewnątrzwspólnotowe tych pojazdów. [...]
12/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość