Wybrane orzeczenia TSUE i NSA – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA

Selected judgments of the CJEU and the Supreme Administrative Court

Organ podatkowy nie może wymagać innych dowodów potwierdzających wyświadczenie usługi niż faktura (wyrok TSUE z 4.06.2020 r. w sprawie C-430/19) Powyższe stwierdzenie wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który zapadł w sprawie rumuńskiej spółki nabywającej usługi od kontrahentów będących na tyle małymi podmiotami, że organ podatkowy powziął wątpliwości co do technicznych i logistycznych możliwości świadczenia przez nich przedmiotowych usług. Organ podejrzewał, że transakcje nie miały miejsca, przy czym – jak stwierdził Trybunał – były to „zwykłe, nieudowodnione podejrzenia organu podatkowego co do rzeczywistego dokonania transakcji gospodarczych”. Spółka nie była przy tym w stanie przedstawić żadnych innych dowodów na świadczenie usług niż jedynie wystawione na nią faktury.[...]

Kup aby przeczytać całość