Znajdź artykuł

Wybrane orzeczenia Trybunał Sprawiedliwości UE

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —Podatek od energii elektrycznej — Dyrektywa 2003/96/WE — Artykuł 21 ust. 5 akapit pierwszy — Moment, w którym podatek staje się wymagalny [...]
4/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość