Znajdź artykuł

Wybrane niebezpieczeństwa i zagrożenia związane z przemytem ginących gatunków flory i fauny

3 strony – 12900 znaki Zjawisko przemytu flory i fauny stwarza różnego rodzaju niebezpieczeństwa i zagrożenia. dla społeczeństwa, oraz co za tym idzie środowiska naturalnego. Jego konsekwencją jest nielegalny handel i obrót okazami czyli w myśl art.2 lit. t „okaz” - oznacza każde zwierzę lub roślinę, żywe lub martwe, należące do gatunku wymienionego w załącznikach A-D, każdą jego część lub produkt pochodny, zawarty w innych towarach lub nieraz wszelkie inne towary, które zgodnie z dołączonym dokumentem, opakowaniem lub oznakowaniem lub etykietą, lub wszelkimi innymi okolicznościami mają zawierać lub zawierają części lub produkty pochodne zwierząt lub roślin należących do tych gatunków [...]
1/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość