Znajdź artykuł

Wybrane aspekty opodatkowania podatkiem VAT usług montażu i serwisu elektrowni wiatrowych

Chosen aspects of the taxation of the installation and service of the wind power plant with VAT

Elektrownie wiatrowe stają się coraz powszechniejszym źródłem energii elektrycznej na całym świecie. Oznacza to tym samym, że co rusz powstają nowe instalacje, służące zamianie energii wiatrowej w prąd. Wiele firm specjalizujących się w budowie i serwisie tych urządzeń wykonuje zlecenia nie tylko w kraju siedziby działalności gospodarczej, ale także za granicą. Bardzo często ich usługi są wykonywane za pomocą podwykonawców. Oczywiście są one opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Z uwagi jednak na szczegółowe rozwiązania dotyczące ustalania miejsca świadczenia usługi związanej z nieruchomością, nie zawsze oczywiste jest, gdzie i na jakich zasadach dana usługa powinna zostać opodatkowana. Niniejszej opracowanie ma na celu przeanalizowanie charakteru usług związanych z instalacją i serwisem elektrowni wiatrowych, a także sposobu, w jaki możliwe jest rozliczanie podatku VAT przez przedsiębiorców usługi te świadczących. Problematyka ta będzie rozważana za równo z perspektywy przedsiębiorców zagranicznych świadczących usługi w Polsce, jak również z perspektywy polskich podmiotów działających za granicą.[...]
4/2016 str. 156

Kup aby przeczytać całość