Wszystkie poza książkami z obrazkami i do rysowania – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wszystkie poza książkami z obrazkami i do rysowania

Prezes GUC utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w K. w sprawie wymiaru cła za książki dla dzieci pt. "Odkrywamy świat Owadów". W uzasadnieniu decyzji podano, że przedmiotem odprawy celnej były książki dla dzieci pt. "Poznajemy Świat Owadów", które zostały prawidłowo zakwalifikowane według kodu PCN 4903 00 00 0 taryfy celnej importowej, z wymierzeniem cła według stawki celnej w wysokości 10% od wartości celnej towaru.[...]
8/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość