Wstęgi do herbacianych torebek – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wstęgi do herbacianych torebek

Prezes Głównego Urzędu Ceł, po rozpatrzeniu odwołania spółki z o.o. w K., powołując się na przepisy art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28.12.1989 r. - Prawo celne / Dz. U. z 1994 roku Nr 71, poz. 312 ze zmianami/, oraz § 1, § 2 ust. 1 pkt 4 lit. a i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.12.1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy / Dz. U. Nr 151, poz. 737 ze zmianami/ , utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w M. w sprawie klasyfikacji taryfowej wstęg z włókien celulozowych przeznaczonych do produkcji torebek do herbaty.[...]
10/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość