Znajdź artykuł

Wspólnotowy Kodeks Celny

Od redakcji: Przedstawiamy kolejny artykuł Michaela Lux’a, który jest już Państwu znany z publikacji na naszych łamach jak i z wydanej naszym nakładem ksiązki pt. „Prawo Celne Unii Europejskiej. Podręcznik dla praktyków z przykładami i pożytecznymi wskazówkami”. Michael Lux jest w dalszym ciągu Naczelnikiem Wydziału Ogólnych Problemów Ustawodawstwa Celnego i Procedur Gospodarczych w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Unii Celnej i Podatków Pośrednich (TAXUD). W poniższej publikacji autor w zwięzły sposób odnosi się do wprowadzonych już zmian w Kodeksie Celnym jak i do tych które, mają się znaleźć w Zmodernizowanym Kodeksie Celnym. Czy wszystkie propozycje zostaną przyjęte przez Parlament Europejski, Radę i kiedy? Niektóre z proponowanych rozwiązań nie podobają się przedsiębiorcom. Czas pokaże. Niemniej jak zauważa sam autor „ ... ten zakres prawa ma wiele płaszczyzn i podlega ciągłym zmianom, tak, że nie można zdać się na wiedzę raz zdobytą, lecz należy być na bieżąco w sprawie nowych regulacji i podczas negocjacji kontraktów brać pod uwagę następstwa ewentualnych zmian prawnych.” 3 strony - 6587 znaków[...]
7/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość