Wspólnotowy Kodeks Celny i kazus wartości prowizji od zakupu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wspólnotowy Kodeks Celny i kazus wartości prowizji od zakupu

Community Customs Code

Z uzasadnienia: W uwadze do artykułu 8 ust. 1 (a) (i) Kodeksu Wartości Celnej WTO zdefiniowano określenie "prowizja od zakupu" jako "opłaty dokonywane przez importera swojemu agentowi za usługi związane z reprezentowaniem go za granicą przy zakupie towarów dla których ustalana jest wartość celna". Tak pojmowana prowizja nie podlega dodaniu do wartości celnej przy jej ustalaniu. (...)[...]

Kup aby przeczytać całość