Znajdź artykuł

Wspólnotowa kontrola eksportu po ostatniej nowelizacji

... Zmian nie uniknęła też poz. 1C354, do której – jako zupełnie nową  podpozycję oznaczoną lit.a - dodano „wirusy pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci ´´izolowanych żywych kultur´´ lub jako materiał włącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami, jak andyjski utajony wirus ziemniaka i wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka”.Dotychczasową podpozycję „bakterie pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane” (...) oznakowano lit. b, a nastepnie rozszerzono jej treść....  [...]
12/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość