Znajdź artykuł

Wspólne interesy – jedna decyzja wymiarowa

Zindywidualizowanie obrotu z zagranicą nie wyklucza możliwości wydania jednej decyzji w stosunku do kilku importerów. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku wydanym 26 maja 2000 r. [...]
7/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość