Wspólna procedura tranzytowa – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wspólna procedura tranzytowa

Zorganizowanie przewozu towarów, gdy po drodze trzeba przekroczyć granice celne kilku państw jest bardzo pracochłonne. Co prawda towary takie znajdują się wówczas w tranzycie i nie powinny podlegać cłom ani ograniczeniom, ale nie oznacza to, że można bez spełnienia wymogów formalnych wwieźć towar do jakiegokolwiek kraju, przez którego obszar odbywa się transport. Wiele zależy wówczas od sprawnego przeprowadzenia odprawy celnej. Jeśli przewóz odbywa się przez kraje, które nie są stronami porozumień międzynarodowych oznacza to co najmniej konieczność sporządzenia: deklaracji celnej wywozowej w kraju eksportera na jednym formularzu, na innym deklaracji tranzytowej dla danego kraju (a może być ich kilka) i wreszcie deklaracji importowej w kraju przeznaczenia.[...]
6/1996 str. 156-06-1996

Kup aby przeczytać całość