Znajdź artykuł

Wspólna procedura tranzytowa w transporcie drogowym

W rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 1997r. Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117) procedura tranzytu oznacza przemieszczanie towarów niekrajowych (zagranicznych) oraz, w określonych wypadkach towarów krajowych, między dwoma miejscami znajdującymi się na polskim obszarze celnym. Przemieszczanie to odbywa się zatem między urzędami celnymi zlokalizowanymi na granicach państwa (tzw. urzędami celnymi granicznymi ), urzędem celnym granicznym a urzędem celnym wewnętrznym lub urzędami celnymi wewnętrznymi. Każdy przewóz towaru będącego pod dozorem celnym odbywa się więc w procedurze tranzytu.[...]
4/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość