Wspólna procedura tranzytowa. System gwarancyjny – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wspólna procedura tranzytowa. System gwarancyjny

Wspólna Procedura Tranzytowa (zwana dalej WPT) funkcjonuje na bazie Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej obowiązującej we wszystkich krajach wspólnot Europejskich, EFTA, a od 1 lipca br. także w krajach grupy wyszehradzkiej (w tym w Polsce). Umożliwia ona przewóz towarów na obszarze krajów członkowskich konwencji z dowolnego urzędu celnego wyjścia do dowolnego urzędu celnego przeznaczenia na jednym dokumencie zwanym notą tranzytową SAD wystawianym dla jednego przewozu i na jeden środek transportu. W ramach tranzytu (o czym mówi także art. 11 ust. 3 polskiego Prawa celnego) potrzebne jest jednak zabezpieczenie majątkowe należności celnych i podatkowych. W ramach WPT zabezpieczenie takie zwane jest gwarancją tranzytową i zasady jego funkcjonowania określa Konwencja tranzytowa.[...]
8/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość