Wspólna procedura tranzytowa – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wspólna procedura tranzytowa

Wspólna Procedura Tranzytowa (zwana dalej WPT) funkcjonuje na bazie Konwencji z 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej obowiązującej we wszystkich krajach Wspólnot Europejskich, EFTA, a od 1 lipca br. także w krajach grupy wyszehradzkiej (w tym w Polsce). Umożliwia ona przewóz towarów na obszarze krajów członkowskich Konwencji z dowolnego urzędu celnego wyjścia do dowolnego urzędu celnego przeznaczenia na jednym dokumencie zwanym notą tranzytową SAD, wystawianym dla jednego przewozu i na jeden środek transportu.[...]
11/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość