Znajdź artykuł

Wspólna Polityka Rolna (WPR) – system ochrony i monitoringu przywozu produktów rolnych na wspólny obszar celny (część druga – pierwsza zamieszczona została w poprzednim numerze „Monitora”)

str. MPCiP 352 – 354 – 11 650 znaki Wspólna Polityka Rolna (WPR) może przynieść pożądane efekty wyłącznie w sytuacji zapewnienia pełnej ochrony wspólnego obszaru celnego przed nadmiernym, niekontrolowanym przywozem produktów rolnych z krajów trzecich. W takim przypadku stosowane instrumenty ochronne mają na celu utrzymanie określonego poziomu ilościowego oraz cenowego danego produktu rolnego na rynku wewnętrznym. [...]
9/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość