Znajdź artykuł

Wspólna Polityka Rolna (WPR) – kontrola celna w zakresie realizacji procedur importowych i eksportowych (część czwarta – trzecia zamieszczona została w poprzednim numerze „Monitora”)

4 strony – 15658 znaków Mając na uwadze prawidłowość i efektywność funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego wśród polityk branżowych prowadzonych na poziomie Wspólnoty szczególnie istotne znaczenie posiada Wspólna Polityka Rolna (WPR). Miejsce to wyznaczone jest m. in. ze względu na wysokość środków finansowych przeznaczanych ze wspólnego budżetu na jej realizację, sięgają one ok. 50% jego całości . Dlatego też prawidłowość ich wydatkowania jest przedmiotem wnikliwej analizy i kontroli na szczeblu Wspólnoty i poziomie krajowym. [...]
11/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość