Znajdź artykuł

Wspólna Polityka Rolna (WPR) – środki promocji wspólnotowych produktów rolnych w międzynarodowych obrocie towarowym (część trzecia – druga zamieszczona została w poprzednim numerze „Monitora”)

4 strony 10857 znaki Wywóz produktów rolnych do krajów trzecich ze wspólnego obszaru celnego objęty jest dotacjami ustanowionymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Mają one na celu finansowo - administracyjne wsparcie wspólnotowych eksporterów produktów rolnych. System dotacji powoduje podniesienie konkurencyjności tych produktów na międzynarodowych rynkach rolnych oraz wyrównanie różnicy cen występujących pomiędzy poszczególnymi rynkami rolnymi. [...]
10/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość