Znajdź artykuł

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej

Na przełomie czerwca i lipca 2001 roku odbyło się szkolenie wybranych w konkursie funkcjonariuszy celnych w Ośrodku Szkoleniowym Funkcjonariusz Celnych w Otwocku, którego tematem była Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Szkolenie to prowadzone było przez specjalistów niemieckich pracujących na co dzień w Niemieckim Centrum Szkoleniowym Służb Finansowych w Plessow pod Berlinem. Opracowanie to jest oparte w dużej mierze na materiałach, które autor otrzymał i wykorzystywał w trakcie szkolenia. Autor wykorzystał także inne źródła informacji, zwłaszcza publikacje różnych agend rządowych i poza rządowych propagujących idee integracji europejskiej. Jednak oś artykułu stanowi samo szkolenie, którego autor był uczestnikiem. Celem publikacji jest przybliżenie zagadnień dotyczących wspólnej polityki rolnej Unii ... 9 stron - 27077 znaków [...]
1/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość