Znajdź artykuł

Wspólna Polityka Rolna UE a podatek akcyzowy

Początek Wspólnej Polityki Rolnej (dalej WPR) miał miejsce już w trakcie zawierania przez Belgię, Niemcy, Francję, Włochy, Holandię i Luksemburg Traktatu Rzymskiego o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Traktat ten zawarto w dniu 25 marca 1957 r. Rolnictwo stało się jednym z filarów, na którym budowano integrację europejską. 3 strony -13195 znaków [...]
5/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość