Współpraca z krajami CEFTA – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Współpraca z krajami CEFTA

Od 1992 r. organizowane spotkania szefów administracji celnych państw członkowskich CEFTA (Central European Free Trade Agreement). Stanowią one ważne formy wymiany poglądów, doświadczeń i podejmowania decyzji w zakresie praktycznej realizacji Umowy CEFTA, podpisanej w Krakowie w dniu 21 grudnia 1992 r., a także innych problemów będących przedmiotem zainteresowania współpracujących służb celnych. Początkowo w spotkaniach brali udział szefowie państw Czwórki Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier, od 1995 r. dołączył dyrektor generalny administracji celnej Republiki Słowenii. [...]
11/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość