Współpraca Służby Celnej i Straży Granicznejna przykładzie granicy wschodniej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Współpraca Służby Celnej i Straży Granicznejna przykładzie granicy wschodniej

Od 1 maja 2004 r. wschodnia granica Polski jest jedną z najważniejszych granic państwowych i zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Priorytetowymi zadaniami stało się zapewnianie europejskich standardów na granicy z Ukrainą, Białorusią i Rosją zarówno w zakresie usprawnienia ruchu granicznego, jak i skutecznego zwalczania przemytu oraz nielegalnej migracji. Osiągniecie tych celów wymagało długiego procesu dostosowywania odpowiednich ustaw, ale także ich uzupełniania przez umowy między odpowiednimi służbami działającymi na granicy.[...]
8/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość