Znajdź artykuł

Współpraca służb celnych na wspólnych odcinkach granic państwowych

Prezes Głównego Urzędu Ceł, Zbigniew Bujak od momentu objęcia stanowiska, czyli od 12 maja 1999 r. dużą wagę przywiązuje do zacieśniania współpracy między służbami celnymi pełniącymi swoje obowiązki wzdłuż polskiej granicy państwowej. Jako szef polskiej administracji celnej, widzi potrzebę pilnego wprowadzania ułatwień dla sektora handlu i transportu, poprzez upraszczanie procedur i odpraw celnych oraz skracanie czasu niezbędnego na przekraczanie granicy i załatwianie formalności celnych. W licznych kontaktach z przedsiębiorcami, Prezes Zbigniew Bujak podkreśla, ze "celnik nie może być utożsamiany z poborcą, rewizorem, lecz powinien być przyjacielem przedsiębiorcy. Kontakty międzynarodowe mają służyć zwiększeniu efektywności współpracy służb celnych na wspólnych odcinkach granic państwowych spełnieniu oczekiwań przedsiębiorców w zakresie sprawnej obsługi granicznej. [...]
2/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość