Współpraca polskich i białoruskich służb celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Współpraca polskich i białoruskich służb celnych

.. . Na drogowym przejściu granicznym  Połowce - Pieszczatka  odbywa się tylko ruch osobowy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białoruś. Polskie i białoruskie służby graniczne i celne dokonują wspólnych odpraw na terytorium Republiki Białoruś. Strona białoruska zobowiązała się do usunięcia problemów z łącznością, głównie w zakresie przekazywania danych w systemie NCTS i CELINA, na skutek uszkodzonego kabla  telekomunikacyjnego długości 200 m.I tu muszę podkreślić  sprawne działanie strony białoruskiej, gdyż  na początku kwietnia br.  awaria ta została usunięta.Przedstawicielka ...[...]
5/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość