Znajdź artykuł

Współpraca międzynarodowa Przegląd wydarzeń w IV kwartale 1995 r.

IV kwartał ubiegłego roku był okresem intensywnych kontaktów międzynarodowych, podsumowujących całoroczną współpracę dwustronną i wielostronną. W kontaktach dwustronnych najważniejsze były wizyty na szczeblu kierowników zarządów ceł jak również robocze spotkania ekspertów. [...]

Kup aby przeczytać całość