Współpraca międzynarodowa polskiej administracji celnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Współpraca międzynarodowa polskiej administracji celnej

Wizyta Premiera W. Cimoszewicza we Francji w dniach 29-30 stycznia 1997 r., była okazją do podpisania przez Ministra Gospodarki, W. Kaczmarka Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych. [...]
5/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość