Współpraca i wymiana informacji między administracjami celnymi – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Współpraca i wymiana informacji między administracjami celnymi

W maju 1996 r. prezes Głównego Urzędu Ceł, Mieczysław Nogaj, przewodniczył delegacji polskiej na pierwszym spotkaniu szefów europejskich administracji celnych, poświęconym problemom współpracy i wymiany informacji, zorganizowanym w Sadze z inicjatywy holenderskiej administracji celnej. Uczestniczyli w nim szefowie administracji celnych z 45 państw europejskich, należących do Światowej Organizacji Celnej w Brukseli.[...]
12/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość