Współpraca celna Wspólnoty Europejskiej z Chinami – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Współpraca celna Wspólnoty Europejskiej z Chinami

... Rada Wspólnoty Europejskiej zatwierdziła w dniu 16 listopada 2004 r. Umowę  między Wspólnotą Europejską, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych ( Dz. Urz. L 375/20 z dn. 23.12.2004r.). Umowa ta dotyczy terytorium celnego Chińskiej Republiki Ludowej oraz obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej. Ma ona pierwszeństwo przed przepisami jakiejkolwiek innej umowy dwustronnej o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych, która została lub może ...[...]
2/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość