Współpraca administracji celnych Polski i Republiki Korei – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Współpraca administracji celnych Polski i Republiki Korei

W dniu 28 czerwca 1999 r. w Seulu, podczas oficjalnej wizyty Premiera RP Jerzego Buzka w Republice Korei, została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. Z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów RP, umowę podpisała Wiceprezes Głównego Urzędu Ceł, Anna Książkiewicz, zaś w imieniu Rządu Republiki Korei, Ho Shik Kim, Komisarz koreańskiej administracji celnej.[...]
9/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość