Znajdź artykuł

Współdziałanie Służby Celnej i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Cooperation between Customs Service and Main Inspectorate of Plant Health And Seed Inspection

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagadnienie szczególnego znaczenia praktycznego jakim jest kwestia współpracy i porozumień zawartych pomiędzy Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Służbą Celną. Chodzi obecnie o analizę współpracy służb zajmujących się ochroną roślin, między innymi w zakresie granicznej kontroli fitosanitarnej oraz nadzoru nad przemieszczaniem i wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin. Należy w szczególności rozważyć zakres zadań nałożonych na poszczególne organy oraz ujawnić reguły współdziałania wynikające z zawartych porozumień.[...]
2/2017 str. 55

Kup aby przeczytać całość