Wskazówki do sporządzania zgłoszeń celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wskazówki do sporządzania zgłoszeń celnych

Minął już rok od wprowadzenia Kodeksu celnego oraz przepisów wykonawczych do niego. Podstawowymi przepisami określającym tryb postępowania ze zgłoszeniami celnymi są: - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1997r. w sprawie procedur gospodarczych i procedur uproszczonych (Dz. U. Nr 147 poz. 989 z późniejszymi zmianami), [...]
1/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość