Znajdź artykuł

Wschodnia granica Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia

... Brak odpowiednich warunków do dokonywania odpraw to zagrożenie polegające na przeniesieniu przez podmioty krajowe miejsca dokonywania zgłoszeń celnych w procedurze dopuszczenia do wolnego obrotu do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz mogą one również negatywnie wpływać na sytuację budżetu i rozwój gospodarczy obszarów przygranicznych. Zagrożenia te mogą mieć następujące skutki: zmniejszenie wpływów z tytułu ceł do budżetu Unii Europejskiej w ramach planowanych zobowiązań Polski (75% z tytułu ceł trafia do budżetu ogólnego Unii Europejskiej), ... [...]
11/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość