Znajdź artykuł

Wracając do sprawy – kilka błędów

Dziękuję za opublikowanie w grudniowym numerze "Monitora Prawa Celnego i Podatkowego" pierwszej części mojego artykułu pt. "Retrospektywne zaksięgowanie należności celnych. Zauważyłem jednak kilka błędów   1) W przypisie nr 8 znalazło się zdanie nie pochodzące ode mnie. Dotyczy „racjonalnego prawodawcy”. 2) Jest też błąd, za który ja odpowiadam. Odnosi się fragmentu pisma Ministerstwa. ...[...]
1/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość