Wprowadzenie zmian do konwencji Kyoto – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wprowadzenie zmian do konwencji Kyoto

Bariery tamujące rozwój handlu międzynarodowego były w ostatnim dziesięcioleciu szczególnie mocno akcentowane. Zanotowano pewne sukcesy w redukowaniu barier taryfowych, zwrócono też uwagę na bariery pozataryfowe. Zauważono, że najpoważniejsze z nich to rozbieżności występujące w procedurach celnych poszczególnych krajów. [...]
2/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość