Wpływy zmiany w kontroli bezpieczeństwa oraz zmodernizowanego Kodeksu Celnego na rozwój prawa celnego. AEO i zmodernizowany Wspólnotowy Kodeks Celny cz. II – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wpływy zmiany w kontroli bezpieczeństwa oraz zmodernizowanego Kodeksu Celnego na rozwój prawa celnego. AEO i zmodernizowany Wspólnotowy Kodeks Celny cz. II

Impact of the changes in security control and modernized Customs Code on the further development of Customs law - AEO and modernized Community Customs Code),

Warunki ramowe w handlu międzynarodowym i jednocześnie wyzwania oraz zadania stojące przed cłem uległy gruntownym zmianom w przeciągu ostatnich lat. Aby nadążyć tym zmianom i sprostać nadchodzącym wyzwaniom niezbędny okazał się rozwój prawa celnego. Konieczne modyfikacje wprowadzane są w europejskim prawie celnym na dwóch płaszczyznach. Płaszczyzna pierwsza dotyczy niedawno powziętej zmiany „kontroli bezpieczeństwa” we Wspólnotowym Kodeksie Celnym (WKC). [...]

Kup aby przeczytać całość