Wpis na listę agentów celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wpis na listę agentów celnych

Zgodnie z art. 256 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 z późn. zm.) czynności przed organami celnymi może wykonywać wyłącznie w imieniu agencji celnej upoważniony jej pracownik, wpisany na listę agentów celnych. Pomiędzy osobą posiadającą koncesję na prowadzenie działalności w formie agencji celnej, a agentem celnym musi istnieć stosunek pracy zawarty na podstawie przepisów prawa pracy. Nie może reprezentować agencji celnej agent celny w przypadku, gdy łączy go z agencją celną stosunek zobowiązaniowy np. w postaci umowy zlecenia. Nie może dokonywać czynności w imieniu agencji celnej osoba, która złożyła egzamin na agenta celnego po 1 stycznia 1998 r., a nie została wpisana na listę agentów celnych. Może ona wykonywać różnego typu czynności pomocnicze, np. prowadzenie ewidencji, rejestrów, kompletowanie dokumentacji. [...]

Kup aby przeczytać całość