Wpis do rejestru towarów jako zgłoszenie celne – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wpis do rejestru towarów jako zgłoszenie celne

Jedną z nowych instytucji polskiego prawa celnego jest uproszczona procedura celna, która pozwala na sprawniejszą organizację handlu zagranicznego zwłaszcza od strony logistycznej [Drwiłło A., 1998, s. 107; Giska E.,2000]. Nie jest ona stosowana powszechnie. Można stwierdzić, że zakres jej stosowania jest stosunkowo wąski ze względu na wysokie wymogi prawa celnego [Warwas L.,1999; Dubielak A., 1999]. Zastosowanie uproszczonej procedury celnej wymaga uzyskania pozwolenia organu celnego [Dyszlewicz U., Soczyńska K., 2001; Dyszlewicz U., Soczyńska K., 1999a i 1999b]. Nie istnieje więc możliwość automatycznego objęcia towaru procedurą uproszczoną. 2 strony -6504 znaki [...]

Kup aby przeczytać całość