Znajdź artykuł

Wpływ popełnienia czynu zabronionego na terminy przedawnienia w prawie celnym

 ... W świetle powyższych przepisów kluczowe okazuje się rozstrzygnięcie dwóch kwestii. Pierwsza z nich dotyczy tego, co rozumieć należy przez „czyn podlegający, w chwili popełnienia, wszczęciu postępowania karnego”. Zagadnienie to stanowiło już przedmiot zapytania do E.T.S. który stwierdził, iż w zakres tego pojęcia zakwalifikować należy tylko te czyny, których popełnienie sankcjonowane jest przez prawo karne jako przestępstwo, a nie tylko wykroczenie. Powyższy pogląd Trybunału powtórzony został jednolicie w literaturze niemieckiej. ...   [...]
6/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość