Wpływ podatków „konsumpcyjnych” na obrót towarowy – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wpływ podatków „konsumpcyjnych” na obrót towarowy

Przez podatki konsumpcyjne rozumieć należy VAT, podatek importowy i akcyzę. Obrót towarowy każdego importera, zarówno jeśli chodzi o wywóz, jak i przywóz towarów z zagranicy, w znacznej części musi zakładać kalkulację obciążeń podatkowych, które z ekonomicznego punktu widzenia są kosztami. Opodatkowanie towarów w obrocie z zagranicą jest sprawą bardzo ważną, gdyż zwiększa ono w znacznym stopniu ceny towarów pochodzących z zagranicy, a co za tym idzie zwiększa ceny towarów, które kupujemy. [...]
5/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość