Wolny obszar celny w II Rzeczpospolitej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wolny obszar celny w II Rzeczpospolitej

Dnia 9 stycznia 1997 r. Sejm RP uchwalił ustawę Kodeks celny. Dział III rozdział I Kodeksu poświęcony jest wolnym obszarom celnym i składom wolnocłowym. Art. 168 § 1 Kodeksu celnego stanowi: "Wolne obszary celne i składy wolnocłowe są to wydzielone części polskiego obszaru celnego, w których: 1) przy stosowaniu należności celnych przywozowych i środków polityki handlowej dotyczących przywozu, towary niekrajowe traktowane są jako znajdujące się poza polskim obszarem celnym, chyba że zostały objęte dopuszczalną procedurą celną lub zostały wykorzystane niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa celnego, 2) wprowadzenie towarów krajowych powoduje skutki takie same, jak w wypadku ich wywozu, o ile przewidują to przepisy szczególne".[...]
8/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość