Wolne obszary celne – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wolne obszary celne

Wolnym obszarem celnym nazywamy wydzieloną część obszaru celnego danego państwa tworzoną najczęściej w porcie morskim lub rzecznym, trwale od niego oddzieloną, która z punktu widzenia ustawodawstwa celnego traktowana jest w zasadzie jako zagranica. Na oznaczenie wydzielonych części obszaru celnego traktowanych jako zagranica, ustawodawcy poszczególnych państw używają określeń: strefy wolnocłowe, wolne strefy, wolne porty, wolne miasta. W Polsce w/w strefy zostały określone mianem wolnych obszarów celnych (art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. Prawo celne (Dz.U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 z późn. zm.).[...]
5/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość